هر چند من نابینا و ناشنوا هستم اما دنیا را زیبا میبینم. شما با بهره گیری از پنج حس ادراکی خود دنیا را چگونه میبینید؟

هلن کلر

/ 1 نظر / 7 بازدید
مریم

همون جور که تو میبینی.زیبا عالی رویایی[بغل]