تعادل

آخرش نفهمیدم باید چی کار کنم. وقتی شروع به کار می کنم اینقدر خودمو درگیرش می کنم که احساس می کنم تک بعدی شدم. بعد یکدفعه همه رو ول می کنم بعدش احساس بیهودگی می کنم .آخرش تعادل رو یاد نگرفتم. یکی یه راه حل بده!!!!!!

/ 3 نظر / 21 بازدید
فاطمه سادات

بیا با هم بریم پیوند مغز انجام بدیم. خداییش جواب میده ها[قهقهه] فقط بدبخت اونیکه مغز من و تو رو بهش پیوند بزنند.[نیشخند]

مریم

جان من فهمیدی به من هم بگو.من از اول زندگیم به این مشکل دچارم.

سلیوان

درگیر کار نشی بهتره.کار دیگه کیه؟؟؟؟ حالو حولو عشقه بندر[عینک] به این روش میگن دایورت.کلا جواب میده