دو روز مونده به عاشورا. از اول محرم ناراحت بودم که چرا هیچ کاری نمیکنم!!!!

امشب تلافی همه ی روزا دراومد.

غم وجودمو گرفته. یه غم شیرین. غمی که با آرامش همراهه.

قلبم رقیق شده! روحم لطیف. فقط می خوام گریه کنم........

/ 3 نظر / 16 بازدید