نیایش

زینب با ما سخن بگو. مگو که بر شما چه گذشت. مگو که در آن صحرای سرخ چه دیدی.مگو که جنایت آن جا تا به کجا رسید. مگو که خداوند آن روز عزیزترین و پرشکوه ترین ارزشها و عظمت هایی  را که آفریده است یکجا در ساحل فرات و بر روی ریگزارهای تفتیده ی بیابان چگونه به نمایش آورد و بر فرشتگان عرضه کرد تا بدانند که چرا باید بر آدم سجده می کردند.

آری زینب!

مگو که در آنجا بر شما چه گذشت. مگو که دشمنانتان چه کردند ,دوستانتان  چه کردند. آری ای پیامبر انقلاب حسین. ما می دانیم, ما همه را شنیده ایم, تو پیام شهیدان را به درستی گزارده ای....

دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 11 بازدید