حکمتی است نادانسته

امروز یه جایی خوندم "خواستن همیشه توانستن نیست,گاهی داغی است که بر دل می ماند."اون خواسته هایی رو که می دونستم از دست خودم برای رسیدن بهش کاری بر نمیاد رو گذاشتم کنار.گفتم بچسبم به اونایی که با تلاش میشه بهشون رسید. ولی نشد.هر چی اتفاق عجیب با احتمال کم می شد افتاد که نشه!!!!فقط اسمشو می ذارم حکمت.دلم به این خوشه که خدا نگاهم کرده.دوباره می خواد یه درس جدید یاد بگیرم.آخه مسیر رشد از رنجه.امیدوارم شاگرد خوبی باشم. شهاب حسینی

/ 5 نظر / 20 بازدید
ایویکا اولیچ

ماشالله[تایید]

ایویکا اولیچ

ماشالله [تایید]

فاطمه سادات

قرار بود بیشتر آپ کنی . پس چی شد تنبل خانوم[زبان]