دلکلمه

افسوس که گاهی تمام مسیر را دانسته اشتباه میروم و تازه در پایان راه می گویم چرا بیراهه بود؟

/ 3 نظر / 15 بازدید
مریم

افسوس که اول مسیر می فهمیم راه را اشتباه آمدیم ولی باز هم بر نمی گردیم

سلیوان

پ ن پ میخواستی راه باشه[لبخند]

مونس

افسوس که گاهی می دانیم و می دانند و همه به یک بار سر به زیر برف می گذاریم و یا بهتر است بگویم به خواب زمستانی فرو می رویم...