انسان در جستجوی معنا

عنوان:انسان در جستجوی معنا

نویسنده:ویکتور فرانکل

......هیچ معنای انتزاعی که انسان عمری را صرف یافتنش کند وجود ندارد.بلکه هر یک از ما دارای وظیفه و رسالتی ویژه در زندگی است که می بایست بدان تحقق بخشد.او در انجام این وظیفه جانشینی ندارد و زندگی قابل برگشت نیست.مسئولیت او بی مانند و منحصر به فرد است و فرصتی که برای انجام آن دارد نیز بی همتا است.هر موقعیت از زندگی فرصتی طلایی است که به انسان امکان دست و پنجه نرم کردن می دهد.گره ای به دستش می دهد تا شانس گشودن آن را داشته باشد...

/ 1 نظر / 14 بازدید
سلیوان

زندگی معنا نمیخواد جونت سلامت دادا[تایید]